Zeeland

De eerste vermeldingen van deze familie is het huwelijk van Jan Joossen met Catalijntie Meerts, beide weduwe,  op 29 november 1687 te Schoondijke (zie foto onder) en Lidmaten telling in 1688 van de hervormde kerk in dezelfde gemeente.

Helaas zijn er in de tweede wereldoorlog vele doop- en trouwboeken van diverse gemeenten in Zeeland verloren gegaan waardoor een aantal zaken van deze familie lastig vast te stellen was. Op basis van de aanwezige doop, trouw en lidmaten registeren is de volgende stam van deze familie vastgesteld, waarbij een aantal aannames zijn gemaakt.

 

Jan Meulendijk (c.1665)
tr 1687 Catlijntje Broekman (c.1665)
 | 
 +- Meerten Meulendijk (c.1695)
 | tr c.1720 Dina Kolpaard (c.1695)
 | tr c.1736 Francoise de Loose (c.1710)
 |  | 
 |  +- Jannis Meulendijk (1722)
 |  | tr c.1740 Susanna Waeijhert (c.1722)
 |  | tr c.1753 Francina Missilje (c.1725)
 |  |  | 
 |  |  +- Isac Meulendijk (1754 - 1804)
 |  |  | tr c.1785 Elisabeth Parijn (c.1765)
 |  |  | tr c.1790 Janna Berle (Brule) (c.1755 - 1817)
 |  |  |  | 
 |  |  |  o- Francina Sara Meulendijk (1788 - 1820)
 |  |  |    tr c.1810 Jean Baptiste Godefreij (c.1785)
 |  |  |    
 |  |  o- Jacobus Meulendijk (Mulendijk) (1769 - 1831)
 |  |    tr 1798 Maria Marguerita Catrina Robinet (1770 - 1833)
 |  |     | 
 |  |     +- Izaak Meulendijk (1800 - 1855)
 |  |     | tr 1822 Elizabeth Orlebeke (1801 - 1885)
 |  |     | 
 |  |     o- Francina Meulendijk (1811 - 1857)
 |  |      
 |  +- Jacobus Meulendijk (1725)
 |  | tr c.1750 Robina Missillie (c.1730)
 |  | 
 |  o- Joost Meulendijk (1732 - 1798)
 |    tr 1773 Maria de Vos (1752 - 1794)
 |    
 +- Jacob(us) Meulendijk (c.1701)
 | tr c.1726 Janna Kolpaard (c.1700)
 | tr 1730 Janna du Rie (c.1710)
 | tr c.1750 Tannetje de Smidt (c.1730 - 1807)
 |  | 
 |  o- Jacob Meulendijk (1739 - 1802)
 |    tr 1767 Anna Jansen Verplanke (c.1740 - 1788)
 |    tr 1789 Elisabeth Hoste (1770 - 1812)
 |     | 
 |     +- Jacob Meulendijk (1790 - 1862)
 |     | tr 1814 Maria Goethert (1798 - 1863)
 |     | 
 |     o- Josse (Jozias) Meulendijk (1790 - 1850)
 |      tr 1810 Pieternella Goethert (1787 - 1849)
 |       | 
 |       +- Maria Elizabeth Meulendijk (1812)
 |       | tr 1832 Pieter de Hullu (later named Loy) (1804)
 |       | 
 |       +- Elisabeth Pieternella Meulendijk (1814)
 |       | tr 1842 Abraham de Smit (1818)
 |       | 
 |       o- Jacobus (James) Meulendijk (Meulendyk) (1818 - 1898)
 |         tr 1846 Maria Cappon (1822 - 1902)
 |         
 o- Anthonij Meulendijk (c.1705)
   tr c.1730 Josina de Vos (c.1705)
   tr c.1743 Willemina (Pieternelle Maria) Huijge (c.1720 - 1757)
    | 
    +- Jannis Meulendijk (1742 - 1783)
    | tr c.1772 Maria de Lange (c.1744 - 1783)
    |  | 
    |  o- Pieter Francois Meulendijk (1782 - 1832)
    |    tr 1809 Magdalena Maria Faro (1787 - 1822)
    |    tr 1823 Maria Jozina Jeras (1792 - 1824)
    |    
    o- Antheunis Meulendijk (1751 - 1810)
     tr 1769 Anna Jansen (1744 - 1806)
     tr 1809 Petronella Samon (1768 - 1850)
      | 
      +- Anthonie Meulendijk (1771 - 1833)
      | tr c.1795 Maria Jansen (1776 - 1836)
      |  | 
      |  +- Jannis Meulendijk (1797 - 1832)
      |  | tr 1824 Elisabeth Pieternella Hoevenagel (Hoefnagel) (1804)
      |  | 
      |  o- Pieter Meulendijk (1805 - 1855)
      |    tr 1827 Levina Brugge (1802 - 1869)
      |    
      +- Pieter Meulendijk (1777 - 1847)
      | tr 1797 Janneke van der Hoofd (1778 - 1831)
      | tr 1835 Janna van der Wege (1781 - 1862)
      | 
      +- Adriaan Meulendijk (1778 - 1833)
      | tr 1802 Adriana de Mol (1777 - 1847)
      |  | 
      |  +- Antheunis Meulendijk (1804 - 1836)
      |  | tr 1832 Maria Kramers (1806 - 1873)
      |  | 
      |  o- Anthonie Meulendijk (1806 - 1840)
      |    tr 1834 Jacoba Ekkebus (1807 - 1880)
      |    
      o- Daniel Francois Meulendijk (1785 - 1865)
        tr 1807 Maatje Cruijnaart (1786 - 1858)
         | 
         +- Pieter (Pierre) Meulendijk (1812 - 1849)
         | tr 1838 Maria Tack (1814 - 1915)
         | 
         o- Maatje Meulendijk (1828)