Ridderkerk I

Inleiding

Dit is samen met de tweede Ridderkerkse Familie de twee grootste families. Ongeveer 90% van de nu levende Molendijk’en stammen van één van deze families af. Deze familie heeft wel zijn oorspong in Ridderkerk maar al gauw zien we deze familie vertrekken naar Dubbeldam en later naar de Hoekse Waard. Tot ongeveer 1900 wonen dan ook meeste leden van deze familie in de regio Dordrecht of de Hoekse Waard. Ik behoor zelf tot deze familie en heb veel onderzoek gedaan naar de diverse takken van deze familie.
Alle huidige leden van deze familie dragen de familienaam Molendijk (in Nederland), Molendyk , Molendyke en Molendyck (in USA).

Stam

De oorsprong van deze familie ligt in Ridderkerk. De familie vangt aan met ene Arie of Adrianus, die vermeldt als patroniem van Goossen Ariens (of Adriaensz). De inschrijving van ondertrouw in Ridderkerk van Goossen is de oudste vermelding, die tot op heden van deze familie gevonden is. Het betreft het huwelijk van Goossen Ariesz met zijn vrouw in 1589 te Ridderkerk.

Pagina uit het trouwboek van Ridderkerk, betreffende het jaar 1589. De tweede aantekening van ondertrouw van deze pagina vermeldt:
9 septembris, Goossen Ariens met Lijntje Gerritsdogter weduwe van Dirck Wulwijcks bijde van Ridderkerk, met in de kantlijn Getrouw bij mij Joannis Bisschop op 25 oktobris.

Waarschijnlijk heeft dit echtpaar altijd in Ridderkerk gewoond. Zo staan vier kinderen vermeld in het doopregister aldaar. De twee oudsten Adriaen (gedoopt 1591) en Dirk (gedoopt 1593) trouwen respectievelijk met Lijsbeth Pieters en Ichje Pieters, waarschijnlijk zusters van elkaar. Dirk Goossen overlijdt waarschijnlijk in 1664 uitgaande van de volgende vermelding bij boedelscheiding 6-12-1664 van Dirck Goossens Molendijck, krijgt Maijke Nugteren 2 mergen zaailand in het 2e weer van Geerblock. (Bron: ONA Ridderkerk, nr. 6991).

Alle zoons van bovengenoemde Dirk (gedoopt 1593) vertrekken richting Dubbeldam om zich vervolgens daar vestigden. De inpoldering van deze regio zal hoogst waarschijnlijk de reden van de verhuizing zijn geweest. In Dubbeldam en omstreken zie je veel families die hun oorsprong vinden in Ridderkerk en Barendrecht. Alle Molendijken van deze familie stammen af van zijn zoon Cornelis (geboren omstreekts 1629) zet de familie zich voort.

Mogelijke nakomelingen van bovengenoemde Adriaen (1591) dragen de familienaam Bom. Zo wordt in de Register der lidmaten van het jaar 1718 van Ridderkerk, gesproken over ene Blaas Goosse Bom, weduwnaar en over Wouter van der Waal en Maajke Blaase Bom zijn vrouw. Tevens doet ene Blaes Goosz. op 22 december 1683 belijdenis in Ridderkerk. Mogelijke zijn deze Blaes en Maajke resp. een kleinzoon en achterkleindochter van Adriaen.

De eerste vermelding van de familienaam is eveneens in een trouwboek van Ridderkerk. Het betreft hier de inschrijving voor ondertrouw van Pieter Dircksen (zoon van bovengenoemde Dirk) Meulendijck op 26 maart 1661 met Mayken Aerts van Nuchteren. Vervolgens zien we ook vermeldingen van zijn broers onder deze familienaam.

Het volgende schema geeft de eerste generaties van deze familie weer.

 Arie (Adrianus) (1535)
 tr 1560 N.N
 |
 o- Goossen Ariensz (1565)
  tr 1589 Lijntje Gerritsdr
   |
   +- Adriaen (1591)
   | tr 1617 Lijsbeth Pieters
   |  |
   |  +- Goossens Ariesz (1620)
   |  | tr 1645 Mayken Blaesen
   |  |  |
   |  |  o- Blaes Goossensz (1650-1725)
   |  |    tr 1685 Arjaantje Ariens Kalis
   |  |    tr 1688 Jannetje Jacobs
   |  |     |
   |  |     ?- "Familie Bom" 
   |  |
   |  o- Gerrit (1634-1663)
   |    tr 1654 Neeltjen Ariens
   |
   o- Dirck Goossense (1593)
     tr 1620 Ichje Pieters
      |
      +- Goossen Dirks (1626)
      | tr 1644 Pietertien Andries van Dubbeldam
      | tr 1679 Mayke Jansdr (van de Merwede)
      |
      +- Cornelis Dirks (1629)
      | tr 1656 Aeltie Cornelisdr
      |  |
      |  o- zie verder "Oude Dubbeldamse tak"
      |
      +- Pieter (1630-1665)
      | tr 1661 Mayken Aerts Nuchteren
      |
      o- Geerit (1639-1669)
       tr 1664 Ariaentje Dirckx op 't Dorp