Oude IJsselmonde Tak

Tot de opheffing van de gemeente IJsselmonde (toegevoegd aan Rotterdam) zijn er Molendijken in deze gemeente terug te vinden. De eerste vermelding is de doop van een dochter, Lydia, in 1683 van Arie en Neeltje Geenen. Dit echtpaar woonde eerst in Ridderkerk en in het Lidmatenregister van de kerk aldaar stond vermeld dat zij in 1675 naar IJsselmonde vertrokken: “Ary Geeritsen en Neeltge Geemen sijn vrouw, met att. [attestatie] nae IJsselmonde”.

In de hoofdlijn blijft deze familietak vele in generaties gevestigd in IJsselmonde. Rond de invoering van de Burgelijke stand (1812) zien we de meeste nakomelingen de naam Meulendijk gaan dragen. Dit in tegenstelling tot nagenoeg alle andere leden van de 2e Ridderkerkse Familie, die de naam Molendijk bleven houden.

In deze familietak vinden we ook de Molendijk, die waarschijnlijk de meeste kinderen had. Het betreft hier Gerrit Hendriksz (1755-1831). Uit zijn eerste huwelijk had hij 7 kinderen en uit zijn tweede huwelijk 15 kinderen. In die tijd stierven er echter wel veel kinderen op jonge leeftijd, wat ook in dit gezin plaatsvond.

Jan Meulendijk (1853) verliet in 1916 samen met zijn vrouw en kinderen Nederland om zich in de USA te gaan vestigen (registratie op 17 oktober 1916 bij binnenkomst per schip in New York). Hij vestigde zich in Grand Rapids, Michigan en nam de naam Meulendyk aan. Diverse nakomelingen van hem zijn nog in deze omgeving gevestigd (bron: Jeff Meulendyk, 2001).

Het volgende schema geeft deze tak weer, zolang de naam Molendijk werd gedragen. Onderzoek na verdere generaties dient nog uitgevoerd te worden.

   Gerrit (1680)
   tr 1708 Lisabeth Lymans Hartigh (Hartog)
    |
    +- Arie Gerritse (1709-1779)
    | tr 1750 Cornelia Goeree
    |
    o- Hendrik (1713-1780)
     tr 1754 Geertrui Joppe Molenaar
      |
      o- Gerrit Hendriksz (1755-1831)
        tr 1786 Teuntje Huigsdr van de Graaf
        tr 1800 Trijntje Jans Verschoor
         |
         +- Huig Gerritsz (1789)
         | tr 1831 Heiltje Hermansdr Pors
         |
         +- Willem Gerrits (1792-1831)
         | tr 1815 Lena Johannesdr Rijsdijk
         | tr 1824 Neeltje Arysdr Stok
         |
         +- Arie Gerritsz (1795-1827)
         | tr 1819 Geertje Sparreboom
         |
         o- Pieter (1819)
          tr 1845 Maria de Haan
          tr 1880 Klaasje Teeuwis (?)
           |
           +- Gerrit (1845)
           | tr 1871 Jannetje Lems
           |
           o- Jan (1853)
             tr 1879 Neeltje Kieviet
              |
              o- zie verder "USA"