Oudenhoorn I

Inleiding

Deze familie is afkomstig van het eiland Voorne Putten. Op het ogenblik vindt er nog onderzoek plaats naar de oorsprong van deze familie. In 2003 zijn er weer een aantal diverse puzzelstukjes verzameld en verkregen van medeonderzoekers (dank voor binnengekomen materiaal). Het huidige onderzoek naar deze familie loopt nog maar op het ogenblik kan ik met hoge mate van zekerheid nu de oudste generaties presenteren. Sommige zaken hebben wel nog nader onderzoek nodig ter verificatie.

In deze familie zien we na de invoering van de burgelijke stand de volgende familienamen terugkomen: Molendijk , Meulendijk (zeer beperkt aantal), Mooldijk (waarschijnlijk behoren alle thans levende Mooldijken tot deze familie) en Meuldijk (waarschijnlijk behoort de helft van de thans levende Meuldijk’n tot deze familie).

Stam

De familie vangt aan met ene Arent Pieters die omstreeks 1595 geboren moet zijn en omstreeks 1615 trouwde met Lijsbeth Cornelis. Onderzoek verder terug in de tijd is lastig daar het doopboeken van Oudenhoorn pas aanvangt in 1662. Mogelijk kunnen andere vermeldingen helpen.

De volgende vermeldingen kunnen we beschouwen als de oudste vermeldingen van deze familie: “Op 28/04/1666 maakt Martijntie Leenderts Corendijcker, weduwe van Cornelis Ariens Meuldijck bijgestaan door Jacob Leendertsz Corendijcker, haar broer en Jacob Luchtenburgh als haar gekozen voogden, een overeenkomst wegens de opvoeding en het onderhoudt van de 4 achtergebleven onmondige kinderen met name: Leendert Corn. Meuldijk, 20 jaar (geb 1646), Arentie Corn. 15 jaar (geb 1651), Jannetie Corn. 10 jaar (geb 1656), Leentie Corn. Meuldijk 7 jaar (geb 1659). Met de ooms van de kinderen, t.w. Pieter Arentsz Meuldijck en Corn. Arentsz Meulendijk, zijnde blootvoogden” en in de doopboeken:
Cornelis (gedoopt 1-mei-1667 Oudenhoorn) en Aren (gedoopt 22-Sep-1669 Oudenhoorn), beide zonen van Cornelis Arensz gesegt Meuldijk en Geertje Claes. Cornelis (gedoopt 5-Feb-1668 Oudenhoorn), zoon van Piter Arensz gesegt Meuldijk en Jannetje Crijns.

De volgende stamboom van de oudste generaties is als volgt samengesteld (zoals boven vermeld kunnen hier nog fouten in zitten).

   
Arent Pieters gesegt Meuldijk (c.1595), 
tr c.1615 Lijsbeth Cornelis (c.1595)
 |              
 +- Cornelis Meuldijk (c.1620 - c.1666)
 | tr c.1645 Martijntje Leendertdr Corendijcker (c.1620)
 | 
 +- Pieter Meulendijk (c.1625)
 | tr c.1663 Jannetje Krijns (c.1620)
 |  | 
 |  o- Bouwen Pieterse Molendijk (c.1670)
 |    tr 1694 Jannetje Huyberts Kouwenoort (c.1670)
 |     | 
 |     +- Huybert Bouwense Meulendijk (1696)
 |     | tr 1721 Maartje Hendriks Hoogenboom (c.1695)
 |     |  | 
 |     |  +- zie verder "Dinteloordse Tak"
 |     |         
 |     o- Pieter Bouwense Molendijk (1700)
 |      tr 1727 Leyntje Jans Smits (1701)
 |       | 
 |       +- Bouwen Meuldijk (1732)
 |       | tr 1758 Ariaantje Mosterdijk (c.1735)
 |       |  | 
 |       |  +- Pieter Meulendijk (1758 - 1845)
 |       |  | tr 1786 Maaike Pieterse Oostdijk (c.1760)
 |       |  |  | 
 |       |  |  +- zie verder "Ridderkerkse Tak"
 |       |  |      
 |       |  +- Glijn Meul(en)dijk (1762 - 1801)
 |       |  | tr 1788 Elisabeth Rietdijk (1754 - 1827)
 |       |  | 
 |       |  o- Abraham Meuldijk (1769)
 |       |    tr c.1805 Neeltje Meijers (c.1770)
 |       |     | 
 |       |     o- Glijn Meuldijk (1810)
 |       |      tr 1833 Maria Heeremansdr Roskam (1814)
 |       |       | 
 |       |       o- Abraham Mooldijk (1834)
 |       |         tr 1861 Grietje Mastenbroek (c 1831)
 |       |          | 
 |       |          +- zie verder "Tak Mooldijk I"
 |       |      
 |       o- Hannes Mooldijk (Meulendijk) (c.1740)
 |         tr 1767 Jaapje van 't Hof (c.1740)
 |          | 
 |          +- zie verder "Tak Mooldijk II"
 | 
 o- Cornelis Arents Meuldijk (c.1635)
   tr c.1664 Geertje Claes (c.1635)
    | 
    ?- Bouwe Cornelisse Meuldijk (1669)
      tr 1685 Trijntje Aarts van Tol (c.1660)
      tr 1690 Trijntje Cornelisse Quaak (c.1670)
       | 
       +- zie verder "Zwartewaalse Tak"