Ridderkerk II

Inleiding

Deze familie vindt net als de Eerste Ridderkerkse Familie zijn oorsprong in Ridderkerk. Deze familie zien we tot de 19e eeuw vooral in de omgeving van Ridderkerk, Barendrecht, Charlois en IJsselmonde. Daarna zien we de familie zich steeds meer verspreiden. Na de opheffing van de diverse gemeenten (Charlois, IJsselmonde e.d.) vinden we vooral veel nakomelingen in Rotterdam. In de familie is het merendeel dat de naam Molendijk formeel met de invoering van de burgerlijke stand gaat dragen. Een klein deel gaat echter de naam Meulendijk dragen.
Daarnaast zijn er ook nakomelingen van deze familie te vinden in de USA. Aldaar gingen ze de naam Molendyk en Meulendyk dragen.

Stam

De oorsprong van deze familie ligt bij ene Arie, die als patroniem vermeld wordt bij Gerrit Ariensz. De eerste vermelding van Gerrit Ariens bevindt zich in het trouwboek van 1643 tot 1679 van Ridderkerk. Het betreft een inschrijving voor ondertrouw in 1645 met Ariaentjen Willems.

“1645, 8 okt, Gerrit Ariens j.m. van Ridderkerk, met Ariaentjen Willems J.D. van Alblasserdam, woonende aldaar bescheyt gegeven om te trouwen in Alblasserdam.”. Bron : Ridderkerk \ Trouwboek (1643-1679).

De bovengenoemde Arie is hoogst waarschijnlijk de Arie Gielen die 20 maart 1644 samen met zijn vrouw Engeltien Buyens. en hun twee kinderen Gerrit Ariensz en Ariaentien Ariensz. belijdenis heeft gedaan te Ridderkerk. Deze Arie en Engeltien zijn 15 april 1605 gehuwd te Ridderkerk “Arijen Michielsz, JG, van Ridderkerk, Engeltgen Buijendr, JD, van Ridderkerk”. Deze Arie is mogelijk weer een zoon van Michael Lenartss en Anna Cornelijsdr (gehuwd 1581 Ridderkerk). Omdat eén en ander nog in onderzoek is wordt vooralsnog Arie als stamvader gehanteerd van de 2e Ridderkerkse Familie en Michael als de mogelijke stamvader van de 2e Ridderkerkse Familie.

De eerste generaties zijn gevestigd te Ridderkerk. De zonen van Gerrit Ariensz, namelijk Arie en Cornelis zien we beiden uit Ridderkerk weg gaan richting resp. IJsselmonde en Charlois. In deze twee gemeenten zien we de beide families diverse generaties aldaar gevestigd. Vervolgens zien we ook vertakkingen in Ridderkerk en Barendrecht.

Het volgende schema geeft de stam van de familie weer.

   
   Michael Leendertsz (1550)
   tr 1581 Anna Cornelijsdr
    |
    ?- Arie Michielsz (1580)
     tr 1605 Engeltien Buyens
      |
      ?- Gerrit Ariensz (1620)
        tr 1645 Ariaantje Willems Soet
        tr 1667 Willemtje Aerds
         |
         +- Arie Gerritsen (1646)
         | tr 1673 Neeltje Geenen
         | tr 1698 Adriaantje Ariens
         |  |
         |  +- Gerrit (1680)
         |  | tr 1708 Lisabeth Lymans Hartigh (Hartog)
         |  |  |
         |  |  o- zie verder de "Oude IJsselmondse Tak"
         |  |
         |  o- Jan Ariens (1685)
         |    tr 1706 Teuntje Jacobs van Dijck
         |     |
         |     o- zie verder de "Jonge IJsselmondse Tak"
         |
         +- Willem Gerrits (1653)
         | tr 1675 Grietje Niessen
         | tr 1697 Grietje Huyge Jongkint
         |
         o- Cornelis Gerrits (1669)
          tr 1696 Aaltje Jacobs van Gelder
           |
           o- zie verder de "Charloise Tak"