Oude Charloise Tak

Deze tak beschrijft alle nakomelingen van Jacob Cornelisse Molendijk, gedoopt 16 maart 1698 te Charlois en aldaar 1724 getrouwd “Jacob Kornelisse Meulendijk jongman van Charlois met Marytje Pieters Hamburg jongedogter van Capelle in de Langestraat wonende te Charlois. Getrouwd 5 november” (bron trouwboek Charlois van 1707 tot 1734). Met uitzondering van de nakomelingen van Lambert (1795-1854) droeg iedereen de achternaam Molendijk. Lambert nam bij de invoering van de Burgelijke Stand de achternaam Meulendijk aan.

De in deze tak voorkomende Jan Adriaanse Molendijk (1797-1834) is niet een zoon uit het reguliere huwelijk. De volgende vermelding staat vermeld in het doopboek van Charlois (1771-1804): “6 dec 1801 doopaantekening, Jan, vader Adrianus Molendijk, moeder Jannetje Mastenbroek, NB. dit kind is gebooren in ontugt den 23 November 1797 bij Jannetje Mastenbroek bij welk in t leven der vorige vrouw der nog een kind geteeld is dese twee zijn nu gescheiden tewijl beide een kind tot zig genomen hebben welker een nu hier boven dus gedoopt is tewijl het ander nog ongedoopt blijvt.” Deze broer is mogelijk Arie Mastenbroek Molendijk, die we ook in die omgeving tegenkomen.

Bastiaan Molendijk (1825-1875) emigreerde in zomer / najaar van 1849 naar Amerika met zijn schoonfamilie. Hij is zodoende één van de eerste Molendijken die zich in de USA vestigde. Samen met een grote groep Hollanders vestigden ze zich in Pella, IOWA. Bastiaan staat aldaar in 1861, 1862 en 1863 geregistreerd als Alderman (wethouder) en overleed in Pella in 1875.

De volgende foto toont het echtpaar Gerrit Molendijk (1861-1934) en Marigje Valk (1862-1936). Deze foto is begin 2002 beschikbaar gesteld door Gerben van Roo (2002).

Het volgende schema geeft een overzicht van deze tak.

   Jacob Cornelisse (1698)
   tr 1724 Marijtje Pieters van Hamburg
    |
    +- Gerrit Jacobse (1726)
    | tr 1752 Gerritje Leendertse de Lange
    |  |
    |  +- Leendert (1757)
    |  | tr 1782 Neeltje Knegt
    |  | tr 1800 Pietertje Houttemolen
    |  |
    |  o- Adrianus Gerrits (1759-1830)
    |    tr 1785 Klaasje Pietersdr Verschoor
    |    tr 1790 Annigje Gelderblom
    |     |
    |     *- Jan Adriaanse (1797-1834)
    |      tr 1816 Hillegonde Willemsdr de Knegt
    |       |
    |       +- Damna (1819)
    |       |
    |       o- Willem (1827)
    |         tr 1850 Willemijntje Kool
    |          |
    |          o- Jan (1851)
    |           tr 1875 Klazina van Gelderen
    |
    +- Pieter Jacobszn (1731)
    | tr 1756 Joosje Pieterse Vogelaar
    |  |
    |  +- Jacob Pieterse (1761)
    |  | tr 1792 Adriana Lamberts van Dijk
    |  |  |
    |  |  o- Lambertus Jacobsz (1795-1854)
    |  |    tr 1827 Neeltje Willemsdr Stam
    |  |
    |  o- Gerrit Pietersz (1768)
    |    tr 1803 Adriaantje Ar Scheepen
    |     |
    |     o- Gerrit (1819-1886)
    |      tr 1849 Bertje Brands
    |
    +- Cornelis Jacobs (1734)
    | tr 1757 Trijntje Aartsdr Veerman
    |  |
    |  +- Jacob Cornelisse (1758-1809)
    |  | tr 1785 Maria Jacobse Dorsman
    |  | tr 1798 Lijntje Cornelisdr Schansheer
    |  |  |
    |  |  +- Jacob (1786)
    |  |  | tr 1810 Maria Zuiddam
    |  |  |  |
    |  |  |  o- Jacob (1817-1869)
    |  |  |    tr 1835 Antje de Runneke
    |  |  |     |
    |  |  |     +- Cornelis (1846-1891)
    |  |  |     | tr 1869 Annetje de Lege
    |  |  |     |
    |  |  |     o- Jacob (1855)
    |  |  |      tr 1882 Wilhelmina Elisabeth Clasina Kellendonk
    |  |  |
    |  |  o- Cornelis (1790)
    |  |    tr 1821 Pietertje Arysdr Stok
    |  |    tr 1830 Neeltje Munster
    |  |
    |  +- Aart Cornelis (1760-1833)
    |  | tr 1790 Neeltje Adrianusse van der Ven
    |  |  |
    |  |  o- Cornelis (1800-1853)
    |  |    tr 1826 Neeltje Pietersdr van der Zijde
    |  |     |
    |  |     o- Dirk (1841)
    |  |      tr 1875 Bastiaantje Vlieg
    |  |       |
    |  |       +- Neeltje (1881)
    |  |       | tr 1911 Floris van der Plaat
    |  |       |
    |  |       +- Cornelis (1886)
    |  |       | tr 1910 Lijntje Adriaantje Visser
    |  |       |
    |  |       o- Willem (1889)
    |  |         tr 1915 Jannigje Seton
    |  |
    |  o- Pieter Cornelisse (1766-1842)
    |    tr 1792 Geertje Jansen Verhagen
    |    tr 1819 Maaike Stam
    |     |
    |     +- Jan (1794-1867)
    |     | tr 1828 Lena van Persen
    |     |  |
    |     |  o- Pieter (1833-1906)
    |     |  | tr 1857 Grietje Rijsdijk
    |     |  | tr 1885 Grietje Bos  
    |     |  |  |
    |     |  |  o- Gerrit (1861-1934)
    |     |  |    tr 1886 Marigje Valk
    |     |  |     |
    |     |  |     o- Pieter (1888)
    |     |  |      tr 1911 Willemina Kroos
    |     |  |
    |     |  o- Elisabeth (1836-1859)
    |     |
    |     +- Arie (1804-1869)
    |     | tr 1825 Pietertje Jansdr Bakker
    |     |  |
    |     |  o- Jan (1829-1859)
    |     |    tr 1850 Cornelia Vermeer
    |     |     |
    |     |     +- Meeuwis (1851)
    |     |     | tr 1874 Wijntje de Koning
    |     |     |
    |     |     o- Arie (1853-1937)
    |     |      tr 1896 Cornelia Antonia Frederika de Rooij
    |     |
    |     o- Aart (1808-1859)
    |      tr 1833 Hendrica van Bruggen
    |      tr 1846 Maria de Geus
    |
    o- Jan (1740)
     tr 1776 Stijntje Koedoet
      |
      +- Cornelis Jans (1779-1841)
      | tr 1804 Lena Gerritsdr van der Wel
      | tr 1823 Maria Hendriksdr van der Graaf
      |
      o- Arie Jansz (1784-1832)
        tr 1816 Ariaantje Bastiaansd Houweling
         |
         +- Jan (1817-1849)
         | tr 1845 Theodora Cornelia Borg (Booy)
         |  |
         |  o- Arie (1846)
         |    tr 1875 Lijntje Eenhoorn
         |     |
         |     o- Jan (1881)
         |      tr 1907 Janna de Rijder
         |
         o- Bastiaan (1825-1875)
          tr 1849 Adriana Kuijper
           |
           o-zie verder "Emigrants USA"