Introductie

Op deze homepagina vindt U alle genealogische informatie van de familie Molendijk en vele vervoegingen van deze naam te weten: Molendijck, Moolendijk, Mollendijk, Molendyk, Molendyke, Meulendijk, Meulendijck, Meulendyk, Meulendyke, Mulendijk, Mulendijck . Daarnaast zijn er nog diverse vervoegingen maar deze komen zeer beperkt voor. Tevens is op deze site veel informatie te vinden over de families Meuldijk en Mooldijk .

Doel van deze site is kennis van de voorouders te verspreiden via het meest toegankelijke medium genaamd “het internet”. Hopende hiermee ook iedereen te stimuleren om informatie beschikbaar te stellen over zijn voorouders, maar ook oude familiefoto’s. De afgelopen 20 jaar heb ik al vele anekdote’s en foto’s van Molendijk’en op deze wijze verkregen en beschikbaar gesteld via het internet. Dat dit medium zich niet beperkt tot Nederland blijkt uit reacties die ik ook uit de Verenigde Staten heb gekregen. Deze vernieuwde site (opgezet jan-2018) is een opvolger van mijn eerdere sites (eerste publicatie 1997) die aan een grote vernieuwing toe was. Hoop de lezer veel plezier met deze vernieuwde site te doen en hoop de aankomende jaren ook weer vele nieuwe reacties te ontvangen. Wilt U verder nog meer weten of heeft U vragen, dan kunt U mij bereiken via mijn email adres (zie linkerzijde).

Onderzoek

Genealogie heeft als doel het verzamelen van (historische) gegevens van families. In mijn geval heb ik mij vooral gericht op de familie Molendijk en tevens, maar in beperktere vorm, op alle voorouders van mijn kinderen. Voor dit laatste onderdeel verwijs ik dan ook verder naar de kwartierstaat op één van de subpagina’s van deze homepagina.
In mijn onderzoek naar de familie Molendijk heb ik de volgende stelling gehanteerd. Als één of meerdere leden van een familie de achternaam Molendijk hebben gehanteerd dan wordt naar de gehele familie onderzoek gedaan. Zodoende maken ook de volgende achternamen onderdeel van mijn onderzoek uit:
 Molendijck, Molendyk, Molendyke
 Meulendijk, Meulendijck, Meulendyk, Meulendyke
 Mooldijk
 Meuldijk

Tevens komen voor 1800 in het oosten van het land nog andere verbasteringen voor. Dit is echter zeer beperkt en heeft mogelijk te maken gehad met het gebruik van dialecten. Het onderzoek is rond 1980 aangevangen en loopt alweer zo’n 30 jaar. Van diverse families ben ik al redelijk ver gevorderd en van andere ben ik nog druk doende de diverse voorouders en vertakkingen vast te stellen. Middels het internet wil ik een deel van mijn collectie beschikbaar stellen. Tevens ben ik bereid om meer gedetailleerde informatie beschikbaar te stellen maar ook uit te wisselen.

Copyright

Het alhier gepubliceerde is bruikbaar voor eenieder die geinteresseerd is in één van de families. Het verzoek is om bij zeer beperkte publicatie elders van deze gegevens vermelding te maken van de gebruikte bron, te weten A.J. (Arjen) Molendijk, Ijsselstein (UT). Verzoek om bij een uitgebreide publicatie van de op deze site vermelde informatie en foto’s contact met mij te zoeken. Publicatie hiervan is na afstemming eventueel toegestaan.

De reden van bovenstaand is dat het verzamelen van één en ander geen eenvoudige en tijdrovende zaak is. Gebleken is dat er soms misbruik gemaakt wordt van de inzet van anderen en men zelf met de eer heeft gestreken. Dit is ongepast en ongewenst.