Families

In deze sectie wordt nadere informatie verstrekt over de zogenaamde – nog levende – families. Van deze families waren er rond millenniumovergang nog levende personen die naam “Molendijk” voeren. Het betreffen de volgende families:

  • de eerste Ridderkerkse familie,
  • de tweede Ridderkerkse familie,
  • de Overijsselse familie,
  • de Gelderlandse familie,
  • de twee Voorne Puttense families, te weten de Oudenhoorn en Rockanje, en als laatste
  • de Zeelandse familie.

Zie de diverse familiepagina’s voor meer informatie.