Dinteloordse Tak

Bouwen (1723) en zijn broer Hendrik (1737-1811) hebben rond 1755 de regio Oudenhoorn verlaten en zich beiden gevestigd in Dinteloord. Onduidelijk is nog in hoeverre hun vader toen nog leefde en ook meer verhuisd is. Een aantal generaties verblijft de familie aldaar en de meeste takken zijn huidig uitgestorven. De enige nazaten die thans nog leven wonen in de USA en zijn nazaten van Johannes Molendijk die rond 1880 naar de USA is geëmigreerd.

Tot één van zijn nakomelingen behoort wel Matthijs Molendijk (geboren 1855 Dinteloord), een zoon van Thomas Molendijk. Deze vinden we terug in de rechtelijke archieven. Hij is namelijk in 1896 veroordeeld te ‘s-Gravenhage wegens landloperij (dossiernummer 3556). In het vonnis stonden volgende verdere gegevens van hem: Ongehuwd; Lengte en bijzondere kenmerken – 1,634 meter; Beroep en verblijfplaats – Arbeider zonder woonplaats; Militaire Dienst – Diende bij de infanterie in Indië; Strafblad – Hij is vijf maal eerder wegens bedelarij en landloperij veroordeeld. De onderstaande foto van hem is afkomstig uit het rechterlijk archief.

De volgende stamboom van de nakomelingen van Bouwen en Hendrik is vastgesteld.

Huybert Bouwense Meulendijk (1696 - 1750)
tr 1721 Maartje Hendriks Hoogenboom (c.1695 - 1746)
 | 
 +- Bouwen Molendijk (1723 - 1786)
 | tr 1746 Grietje Kornelis Hordijk (1723)
 | tr 1764 Neeltje van der Plas (c.1730 - 1803)
 |  | 
 |  +- Huybrecht Molendijk (1750)
 |  | tr 1775 Maatje de Kok (1750 - 1793)
 |  | tr 1795 Susanna van Limburg (1763 - 1800)
 |  | tr 1801 Maria Jonk (c.1750)
 |  |  | 
 |  |  +- Grietje Molendijk (1788 - 1819)
 |  |  | 
 |  |  o- Thomas Molendijk (1799 - 1875)
 |  |    tr 1835 Lena van der Veer (1814 - 1873)
 |  |     | 
 |  |     o- Huiberdina Molendijk (1846 - 1876)
 |  |      tr 1871 Adriaan Pietjouw (c.1848)
 |  |      
 |  o- Jan Molendijk (1764 - 1805)
 |    tr 1783 Adriana Rodewalt (c.1765)
 |    
 o- Hendrik Molendijk (1737 - 1811)
   tr 1772 Pieternella Joes (c.1740 - 1810)
    | 
    o- Johannes (Jan) Hendriks Molendijk (1778 - 1846)
     tr 1799 Geertrui Cornelisse Duivelaar (1771 - 1815)
      | 
      o- Cornelis Molendijk (1809 - 1891)
        tr 1836 Lena (Dina) Nagtegaal (1816 - 1877)
         | 
         o- Johannis (John) Molendyke (1837 - 1913)
          tr 1864 Willemina van den Klooster (1840 - 1867)
          tr 1872 Maatje Johanna Troost (1846)
           | 
           +- Cornielius Molendyke (1873)
           | tr c.1895 Susan Webster (1874 - 1922)
           | 
           +- John Molendyk (1883)
           | tr c.1908 Mathilde Hartley (1881 - 1933)
           | 
           o- Peter [William] Molendyk(e) (1885 - 1947)
             tr c.1910 Mary Hecht (c.1890)